Missie en visie

Basisschool Anton van Duinkerken werkt met de volgende visie:

 

Elk kind heeft talenten en we moedigen elke leerling aan die talenten te ontdekken en het maximale te halen uit de mogelijkheden die hij/zij heeft.

Dit in een omgeving die uitnodigt om topprestaties te leveren, zowel individueel als coöperatief.

 

Afgeleid van deze visie willen wij ons onderscheiden in de volgende (kern-) competenties :

  1. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden (relatie) en het ontwikkelen van de interpersoonlijke competentie.

  2. Begeleiden tot zelfstandigheid op basis van zelfvertrouwen (autonomie).

  3. Bieden van uitdagende leeromgeving om nieuwsgierigheid te stimuleren.

 

Onze missie : we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.