Identiteit

Basisschool Anton van Duinkerken is een Rooms-Katholieke

school. We staan open voor andersdenkenden

maar alle kinderen volgen bij ons de lessen Trefwoord

We gebruiken gedurende het gehele schooljaar de methode

“Trefwoord”. Hierin zijn dagopeningen en Bijbelverhalen

verwerkt rond een bepaald thema dat dan door de hele school

behandeld wordt.

Tot slot vertellen we de kinderen tijdens de lessen

“geestelijke stromingen” het een en ander over verschillende

godsdiensten.

Als Rooms-Katholieke basisschool maken we deel uit van

de LieveVrouweparochie waarmee we goede contacten

onderhouden. Zowel de Lowys Porquinstichting als de RK

basisscholen die onder de stichting vallen , hechten veel

waarde aan een goede relatie met de parochie. In de onderlinge

contacten willen we elkaar helpen en ondersteunen de

religieuze en katholieke dimensie in het leven dichterbij de

belevingswereld van het kind te brengen. Ieder vanuit een eigen

verantwoordelijkheid. Tevens biedt de relatie de mogelijkheden

elkaar meer zichtbaar te maken: de parochie binnen de school en

omgekeerd de school binnen de parochie.

Bij de Lowys Porquinstichting is ook een beleidsmedewerker

Identiteit aangesteld die werkzaam is op alle aangesloten

scholen.