Leren in een groep,
met aandacht voor jouw kind

We werken met een vast leerprogramma per groep of combinatiegroep*. Binnen de groep, hebben we aandacht voor wat jouw kind nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Maar ook als het juist voor de leerling te makkelijk lijkt te zijn, hebben wij de ervaring om de juiste zorg of hulp in te schakelen. We zijn goed in signaleren. Daarna analyseren we wat er precies aan de hand is. De vraag van jouw kind combineren we met de juiste zorg. Om dit alles te coördineren en begeleiden, werkt op onze school een intern begeleider.

*in schooljaar 2019-2020 is er alleen een combinatiegroep 3/4

Taal speelt een hoofdrol

Onze school is bij de oprichting in 1970 vernoemd naar Anton van Duinkerken. Anton van Duinkerken is de schuilnaam voor Willem Asselbergs, een Bergse schrijver en dichter (1903-1968). Wil je weten hoe hij eruitzag? Op de Markt in Bergen op Zoom staat een standbeeld van hem.

Taal speelt op onze school een hoofdrol! We hebben twee dagen per week iemand op school die kinderen helpt bij het leren beheersen van de Nederlandse taal. Daarnaast hebben wij een intensieve samenwerking met Logopediepraktijk Bruning voor de spraak- en taalontwikkeling van onze kinderen.

We zijn erg trots op onze bieb in de school. Hier kun je elke schooldag kinderboeken lenen van de bibliotheek in Bergen op Zoom.

Verder is ICT op onze school een belangrijk hulpmiddel om het beste in kinderen naar boven te halen.

 

Inspraak van
leerlingen en ouders

Op onze school vinden we de mening van de leerlingen belangrijk. We praten niet over hen, maar met hen, bijvoorbeeld in het kindgesprek en in de leerlingenraad. Daarin zitten leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Zij overleggen iedere maand met onze directeur over zaken die hen bezighouden. Ze hielpen bijvoorbeeld bij het kiezen van de speeltoestellen op de speelplaats. Op dit moment overleggen we met hen over het groener maken van onze school(-omgeving).

Daarnaast vinden we de mening van ouders belangrijk. Ook hier geldt dat we liever mét ouders praten dan over ouders. We hebben een ouderpanel en medezeggenschapsraad. Ook organiseren we voor de ouders regelmatig koffie-ochtenden. Bedoeld om elkaar te ontmoeten of om informatie te delen, bijvoorbeeld over verkeersveiligheid.

Aandacht voor buitenspelen en bewegen

We zitten niet alleen maar in de boeken of achter het scherm! We geloven erin dat je het beste en makkelijkste leert als je lekker in je vel zit. Buitenspelen en bewegen (buiten of in de gymzaal) zijn daarom vaste onderdelen van ons programma. We werken samen met het Natuurpodium in Bergen op Zoom en met sportclubs die bij ons op school workshops geven.

Zelf binnenkijken?

Of onze school echt past bij jouw kind, weet je pas als je zelf komt kijken op Anton van Duinkerken. Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.

Heb je een vraag?

Wij geven je graag antwoord. Stel je vraag gerust.

Ja, ik wil mijn kind aanmelden!

Ben je enthousiast geworden over onze school? Fijn! Je kunt je kind hier direct aanmelden. Wij nemen dan contact met je op om een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking.